Met gedrevenheid en passie iedere verandering realiseren die noodzakelijk is. Van het inrichten van vraagarticulatie tot het realiseren van het aanbod, in welke vorm dan ook: eigen exploitatie, sourcing, private, public of hybrid clouds, DevOps, Agile weken etc. Het management van Questus heeft tientallen jaren ervaring bij een breed spectrum aan organisaties met aantoonbare resultaten en wij willen ook bij u de uitdaging aangaan om een rol in het management (verander-, programma-, project- of interimmanagement) van betekenis te spelen en een (significante) bijdrage te leveren aan de (verdere) ontwikkeling van uw organisatie.

Klantgerichtheid (vraagarticulatie) gekoppeld aan afneembare diensten (IT, Platform, Infrastructuur of Software as a Service), waar dan ook benodigd (any time, any place, any device), ondersteund op basis van een lean & mean regieorganisatie die in staat is de dynamiek van de verandering effectief te kunnen adresseren, zijn de basis voor een toekomstvaste informatievoorziening, zijn de sleutelwoorden voor een moderne ICT-ondersteuning en vormen de kern van de hedendaagse veranderingen bij ICT-organisaties.

Wij richten ons naast ICT-kennis en -kunde, op ondernemingszin en uiteraard kennis van de cultuur en de bedrijfsprocessen van onze klanten. Questus kan u daarom ondersteunen bij verander-, programma-, project - en interim management, adviseert over aanpassing van uw processen om de ICT ondersteuning verder te professionaliseren en implementeert de voorgestelde wijzigingen.

Wij bieden u het perspectief dat nodig is om binnen uw organisatie de nodige verandering door te voeren. Graag nodigen wij u dan ook uit deze website te bekijken. Heeft u vragen, neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,

Questus B.V.
Drs. Lex van der Hulst