Interim management

Questus heeft ervaring met veel verschillende organisaties die gedwongen door korte businesscycli hoge eisen stellen aan de technische en organisatorische aspecten van de ondersteunende ICT afdeling.

Waarom een interim manager?
- Tijdelijk probleem in de organisatie
- Tijdelijk behoefte aan extra deskundigheid
- Doorvoeren van een belangrijke verandering

Veel voorkomende opdrachten:
- Overbruggingsmanagement
- Crisismanagement
- Fusiemanagement, (de)concentratie
- Veranderingsmanagement
- Deskundigheidsmanagement

De praktijk:
- Inventarisatie en analyse
- Plan van aanpak en planning
- Realisatie van het plan
- Organiseren van de opvolging
- Evaluatie

De Interim Manager:
- Veelzijdige ervaring
- Sterk analytisch vermogen
- Planmatige aanpak
- Vertrouwenwekkend doorzetten
- Gevoel voor impact van veranderingen